Od dezinformacji do nienawiści

O projekcie

Dezinformacja w sieci prowadzi do realnej przemocy. Jednym z najpilniejszych wyzwań, przed którymi stoi społeczeństwo obywatelskie, jest rzucenie światła na szarą strefę manipulacji, zwiększenie społecznej świadomości i odporności.

Nowy projekt Fundacji Reporterów będzie dokumentował działania radykalnych grup i organizacji stosujących zorganizowaną manipulację, uderzającą w prawa człowieka.

Artykuły opublikowane w ramach projektu:

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację działań informacyjno-promocyjnych w projekcie: Katarzyna@fundacjareporterow.org

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.