Skip to content
Menu

UKRAINE MONITOR

O projekcie

Atak Rosji na Ukrainę otworzył zupełnie nowy front dla operacji mających na celu dezinformację i wywieranie wpływu. Duży napływ uchodźców do krajów sąsiednich tworzy możliwości wykorzystania lokalnych nacjonalizmów, ksenofobii i narracji antyzachodnich, które już teraz wzrastają. Badania te są częścią projektu UKRAINE MONITOR (Monitoring of Networks of Influence Tactics and Operations in the Region), który stara się dokumentować te zjawiska i rozpowszechniać informacje wśród odpowiednich stron. Celem projektu jest sprawdzenie, w jaki sposób dezinformacja związana z Ukrainą jest odzwierciedlana i wykorzystywana w środowiskach skrajnie prawicowych, ultranacjonalistycznych i ekstremistycznych do realizacji celów zgodnych z interesami Rosji. 

Szczególną uwagę zwracamy na przypadki współpracy między tymi środowiskami, jakie narracje są przez nie przekazywane, czy podejmowane są wspólne wysiłki w celu realizacji podobnych strategii. W ramach tego projektu monitorujemy aktywność w Internecie i mediach społecznościowych wśród grup ekstremistycznych w każdym z wymienionych krajów i analizujemy przejawy zbieżności, komunikacji lub koordynacji. Wyniki będą przekazywane odpowiednim odbiorcom, którzy mogą przyczynić się do powstrzymania rozprzestrzeniania się rosyjskich złych wpływów i propagandy. 

W projekt UKRAINE MONITOR zaangażowane są: 

  • GlobalFocus Center (Rumunia) 
  • Political Capital (Węgry) 
  • European Western Balkans (Serbia) 
  • Fundacja Reporterów (Polska). 

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację działań informacyjno-promocyjnych w projekcie: katarzyna@fundacjareporterow.org