Skip to content
Menu

HUB DZIENNIKARSTWA ŚLEDCZEGO

Fundacja Reporterów łączy potrzeby mediów lokalnych i krajowych

Fundacja Reporterów uruchamia Hub Dziennikarstwa Śledczego, centrum współpracy i wymiany doświadczeń dla dziennikarzy i dziennikarek śledczych, wspierających media lokalne i krajowe.

Wierzymy w dziennikarstwo oparte na współpracy, nie na konkurencji. Dlatego będziemy inwestować w szkolenia organizowane według międzynarodowych standardów i dzielić się dostępem do narzędzi analizy danych, ułatwiając reporterom pracę śledczą. Przyjrzymy się tematom kluczowym z perspektywy lokalnych społeczności, ale także tym, które mają znaczenie na poziomie krajowym (np. zjawiska i sprawy, które będą badane równocześnie w kilku regionach).

Jednym z działań, które pozwoli rozwijać międzyredakcyjny dialog, jest stworzenie zespołów śledczych. Ich członkowie i członkinie będą pracować w swoich macierzystych redakcjach, jednocześnie otrzymując ze strony Fundacji Reporterów wiedzę, narzędzia, wsparcie i mentoring. To pozwoli nam zbudować sieć uważnej współpracy dziennikarskiej mediów lokalnych i krajowych, którzy rzucają światło na władzę i decyzje polityczne, zagrażające interesom obywateli. Fundacja Reporterów będzie koordynować działania sieci międzyredakcyjnych i wspierać zespoły w realizowaniu zadań, jakie stawiają przed nimi wydawcy.

Celem jest skuteczne, rzetelne i szerokie nagłaśnianie tematów społecznie ważnych i nie zawsze widocznych: chcemy pisać o osobach skrzywdzonych, ignorowanych i niedostatecznie reprezentowanych, informować o braku transparentności i nadużyciach na styku lokalnej polityki i biznesu. Wszystko po to, by realnie wzmocnić rozwój dziennikarstwa śledczego.

DLACZEGO?

Pomysł stworzenia Hubu to nasza odpowiedź  na spadek wolności prasy w Polsce (w ostatnim rankingu Reporterów Bez Granic 64. miejsce, spadek z 18. w 2015 r.) i potrzebę wykształcenia nowego pokolenia kompetentnych, patrzących władzy na ręce dziennikarzy i dziennikarek, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w duchu dziennikarstwa zespołowego. W ciągu ostatniej dekady organizacje medialne w Polsce często rezygnowały z dziennikarstwa śledczego, w obawie przed kosztami i konsekwencjami prawnymi. Rynek medialny w Polsce oprócz upolitycznienia jest „warszawocentryczny”, brakuje przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń. Dziennikarze i dziennikarki mają ograniczony dostęp do technik, nowych trendów i narzędzi. 

JAK?

Wydarzeniem otwierającym projekt był Investigaton, czyli  „maraton dziennikarstwa śledczego” w dniach 31 marca–1 kwietnia 2023 r. Dzięki niemu powstały pierwsze międzyredakcyjne zespoły śledcze. Rezultatem ich pracy będą publikacje, które ukażą się w mediach, których przedstawiciele/lki uczestniczyli w pracach zespołów oraz na podstronie HUB-u.

PROGRAM MENTORINGOWY

W ramach HUB-u Fundacja Reporterów uruchamia program mentoringowy, otwarty dla lokalnych dziennikarzy i dziennikarek, którzy mają co najmniej dwa lata doświadczenia w mediach i chcą zrealizować własny projekt śledczy, wsparty mentoringiem.

Fundacja Reporterów otwiera nabór do programu mentoringowego dla dziennikarzy i dziennikarek śledczych

Jeśli masz pomysł na reporterskie śledztwo, które wymaga merytorycznego, prawnego czy technologicznego wsparcia, lub napotyka na ograniczenia natury polityczno-biznesowej, skorzystaj z pomocy HUB-u Fundacji Reporterów.

Osoby zainteresowane, które mają co najmniej dwa lata doświadczenia w mediach lokalnych i chcą zrealizować własny projekt śledczy, wsparty mentoringiem, mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza. Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis tematu (tzw. pitch), opis kluczowych wyzwań, a także krótką rekomendację redaktora/przedstawiciela tej samej redakcji lub innego dziennikarza.

Program ma pomóc dziennikarzom i dziennikarkom w skutecznej, rzetelnej, opartej na najwyższych standardach dziennikarskich pracy, a tym samym realizowaniu i nagłaśnianiu tematów społecznie ważnych. Obejmuje m.in. konsultacje online, wsparcie merytoryczne i technologiczne, ocenę ryzyk (bezpieczeństwo w sieci, fizyczne, prawne). Indywidualne spotkania w formie konsultacji online będą realizowane przez ekspertów, ekspertki, dziennikarzy i dziennikarki Fundacji Reporterów, którzy na co dzień realizują międzynarodowe śledztwa dziennikarskie przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi. Ścieżki mentoringowe zostaną dostosowane do zapotrzebowania czy podjętych tematów. 

KIM JESTEŚMY? 

Od 12 lat rozwijamy pierwsze w Polsce dziennikarskie centrum non-profit. Naszym pierwszym zadaniem i misją było szkolenie i wspieranie dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2016 roku rozwijamy działania Fundacji Reporterów o współprace dziennikarskie w nurcie cross-border journalism. Nasze materiały śledcze powstają przy współpracy międzynarodowej w ramach Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), sieci reporterów śledczych. Fundacja jest częścią Global Investigative Journalism Network, pracuje w międzynarodowych teamach dziennikarskich. Koordynuje VSquare, sieć dziennikarzy śledczych z krajów Wyszehradu. W 2021 r. uruchomiła polski portal śledczy FRONTSTORY.PL.

Masz pytanie dotyczące programu? 

Napisz: katarzyna@fundacjareporterow.org

 
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy Norweskich.