Skip to content
Menu

HUB DZIENNIKARSTWA ŚLEDCZEGO

Fundacja Reporterów łączy potrzeby mediów lokalnych i krajowych

Fundacja Reporterów uruchamia Hub Dziennikarstwa Śledczego, centrum współpracy i wymiany doświadczeń dla dziennikarzy i dziennikarek śledczych, wspierających media lokalne i krajowe.

Wierzymy w dziennikarstwo oparte na współpracy, nie na konkurencji. Dlatego będziemy inwestować w szkolenia organizowane według międzynarodowych standardów i dzielić się dostępem do narzędzi analizy danych, ułatwiając reporterom pracę śledczą. Przyjrzymy się tematom kluczowym z perspektywy lokalnych społeczności, ale także tym, które mają znaczenie na poziomie krajowym (np. zjawiska i sprawy, które będą badane równocześnie w kilku regionach).

Jednym z działań, które pozwoli rozwijać międzyredakcyjny dialog, jest stworzenie zespołów śledczych. Ich członkowie i członkinie będą pracować w swoich macierzystych redakcjach, jednocześnie otrzymując ze strony Fundacji Reporterów wiedzę, narzędzia, wsparcie i mentoring. To pozwoli nam zbudować sieć uważnej współpracy dziennikarskiej mediów lokalnych i krajowych, którzy rzucają światło na władzę i decyzje polityczne, zagrażające interesom obywateli. Fundacja Reporterów będzie koordynować działania sieci międzyredakcyjnych i wspierać zespoły w realizowaniu zadań, jakie stawiają przed nimi wydawcy.

Celem jest skuteczne, rzetelne i szerokie nagłaśnianie tematów społecznie ważnych i nie zawsze widocznych: chcemy pisać o osobach skrzywdzonych, ignorowanych i niedostatecznie reprezentowanych, informować o braku transparentności i nadużyciach na styku lokalnej polityki i biznesu. Wszystko po to, by realnie wzmocnić rozwój dziennikarstwa śledczego.

DLACZEGO?

Pomysł stworzenia Hubu to nasza odpowiedź  na spadek wolności prasy w Polsce (w ostatnim rankingu Reporterów Bez Granic 64. miejsce, spadek z 18. w 2015 r.) i potrzebę wykształcenia nowego pokolenia kompetentnych, patrzących władzy na ręce dziennikarzy i dziennikarek, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w duchu dziennikarstwa zespołowego. W ciągu ostatniej dekady organizacje medialne w Polsce często rezygnowały z dziennikarstwa śledczego, w obawie przed kosztami i konsekwencjami prawnymi. Rynek medialny w Polsce oprócz upolitycznienia jest „warszawocentryczny”, brakuje przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń. Dziennikarze i dziennikarki mają ograniczony dostęp do technik, nowych trendów i narzędzi. 

JAK?

Pierwsze międzyredakcyjne zespoły śledcze zostaną wyłonione w ramach Investigatonu, czyli  „maratonu dziennikarstwa śledczego”. W jego trakcie powstaną dwa międzyredakcyjne zespoły śledcze pracujące nad wybranymi tematami. Projekty ocenią dziennikarze i dziennikarki uczestniczące w maratonie przy wsparciu jury, do którego Fundacja Reporterów zaprosi ekspertów i ekspertki. 

Rezultatem będą publikacje, które ukażą się w mediach, których przedstawiciele/lki uczestniczyli w pracach zespołów oraz na podstronie Hubu.

Investigaton odbędzie się 31 marca i 1 kwietnia 2023 r. w 🤐. Koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia uczestników pokryje Fundacja Reporterów.

Aplikacje od zainteresowanych dziennikarzy i dziennikarek przyjmowaliśmy do 15 marca 2023 r. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia! Z osobami, które zakwalifikowały się do udziału w Investigatonie, będziemy kontaktować się indywidualnie.

W maju 2023 r. Fundacja Reporterów uruchomi program mentoringowy, otwarty dla lokalnych dziennikarzy i dziennikarki, którzy mają co najmniej dwa lata doświadczenia w mediach i chcą zrealizować własny projekt śledczy, wsparty mentoringiem. 

Program obejmuje m.in: konsultacje online, wsparcie merytoryczne i technologiczne, ocenę ryzyk (bezpieczeństwo w sieci, fizyczne, prawne). Mentorem programu jest  Wojciech Cieśla, reporter z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży dziennikarstwa śledczego.

Masz pytanie dotyczące programu? 

Napisz: katarzyna@fundacjareporterow.org

 
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.